Wyższe Seminarium Duchowne im. bł. bp. Michała Kozala w Bydgoszczy
   NAWIGACJA
    KANDYDAT
  Rozeznawanie powołania
  Warunki przyjęcia
  Modlitwa o rozeznanie
    drogi powołania

    MEDIA
   Czasopismo SEMEN
   Modlitwy
   Galeria zdjęćRozeznawanie życiowego powołania
Każdy młody człowiek już od dzieciństwa snuje plany związane z przyszłością swojego życia. Zastanawia się kim będzie, co jest jego życiowym zadaniem. Myśląc o przyszłym życiu zawsze stara się wybierać taki zawód czy zajęcie, którego realizacja przyniesie mu najwięcej satysfakcji i będzie prowadziła do szczęścia. Oprócz zawodu czy życiowego zadania, osoba wierząca zawsze stawia sobie również pytanie o stan życia jaki będzie realizacją Bożego planu względem niej samej. Odkrycie życiowego powołania dla młodego człowieka jest niezwykle ważną ale i trudną sprawą. Bóg ma najlepszy plan na nasze życie. Nasz Stwórca zna każdego i chce naszego szczęścia i dlatego rozeznawanie życiowego powołania chrześcijanin powinien oprzeć na planie Boga. Podstawowym wyborem jest decyzja o stanie życia – wybór małżeństwa albo kapłaństwa lub stanu zakonnego. Bóg, który kieruje nas na drogę powołania do kapłaństwa działa w sposób szczególny: przez „znaki powołania”.

Podstawowym i najprostszym znakiem powołania kapłańskiego jest pragnienie życia w tym stanie z jednoczesnym przekonaniem, że Pan wzywa mnie do tej służby. To pragnienie odczuwalne jest najsilniej, gdy spokój jest w duszy, zgłasza po Komunii świętej lub w czasie rekolekcji. Osoba, która w planach Bożych jest powołana do kapłaństwa coraz mocniej odczuwa pociąg do modlitwy i ciszy. Czuje się pociągnięta do wypełnianie w życiu codziennym spraw Bożych. Konkretnym znakiem powołania może być obawa, że Bóg wzywa do posługi, a dana osoba boi się podjąć to wezwanie ze względu na swoją słabość i często nawet modli się o osłabienie tego wezwania. Troska o dobro ludzi lub chęć poświęcenia swego życia służbie bliźniemu to kolejne ważne oznaki powołania. Pragnienie służby Bogu przez pomoc drugiemu człowiekowi, chęć poświęcenie swego czasu i umiejętności np. w wolontariacie ukazują wielką wrażliwość człowieka będącego blisko Boga.

Ważnym elementem w duchowej drodze poznania powołania jest także osobisty lęk przed grzechem i pragnienie unikania niebezpieczeństw i pokus. Osoba powołana pragnie szczerze zadość czynić Bogu za zło grzechu i nieustanie szuka drogi skutecznej walki z grzechem, który wprost oddala ją od Boga.

Nieprzecenioną pomocą w rozeznawaniu życiowego powołania jest uczestnictwo w rekolekcjach lub dniach skupienie. Wtedy człowiek może w ciszy zajrzeć we wnętrze swego serca i świadomie poznać swoje pragnienia. Rekolekcje zawsze stwarzają możliwość rozmów z kierownikiem duchowym, a także z rówieśnikami mającymi podobne pragnienia. Może to dawać wiele światła w rozeznawaniu powołania.

W rozeznaniu powołania wielka pomocą jest też dobry i pociągający przykład kapłana lub zakonnika, który jest bliski – katecheta, spowiednik czy kierownik duchowy. Często młody człowiek obserwuje styl życia osoby duchownej i odczuje szczęście może to być inny konkretny znak powołania.

Rozeznawaniu życiowego powołania nieodłącznie powinna nam towarzyszyć modlitwa. W niej to człowiek pozyskuje nie tylko pewność wyboru, ale przede wszystkim poznaje Boży plan dotyczący swoje życia.

   SZUKAJ


   SŁOWO NA DZISIAJ
  Czytania Mszalne
   NASZE WSPÓLNOTY
  Rycerstwo Niepokalanej
  Grupa Modlitewna
    Ojca Pio

  Ognisko Misyjne
  Koło Caritas
  Schola Seminaryjna
  Zespół Seminaryjny
   NASZE INICJATYWY
  Rekolekcje Powołaniowe
  Seminaryjny Spływ Kajakowy
   Galeria zdjęć
   LOSOWY CYTAT


2012 © Design by Paweł Rybka | Wyższe Seminarium Duchowne im. bł. bpa Michała Kozala w Bydgoszczy. | Wszelkie prawa zastrzeżone.