Wyższe Seminarium Duchowne im. bł. bp. Michała Kozala w Bydgoszczy
   NAWIGACJA
    KANDYDAT
  Rozeznawanie powołania
  Warunki przyjęcia
  Modlitwa o rozeznanie
    drogi powołania

    MEDIA
   Czasopismo SEMEN
   Modlitwy
   Galeria zdjęćRycerstwo Niepokalanej
Wyższe Seminarium Duchowne im. bł. bpa Michała Kozala w Bydgoszczy O Maryjo bez grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego
i poleconymi Tobie.

Militia Immaculatae, czyli Rycerstwo Niepokalanej, to ruch maryjno - apostolski założony przez o. Kolbe w 1917 roku. Jego celem jest zdobycie całego świata dla Najświętszego Serca Jezusowego przez ręce Niepokalanej. Przynależność do Rycerstwa nie może ograniczać się tylko do wymiaru pobożnościowego, lecz winna prowadzić do zanurzenia całego życia w świetle maryjnym.

W naszym seminarium Rycerstwo Niepokalanej powstało 13 maja 2007 roku. Tego dnia zostało ono wpisane do księgi rejestracyjnej w Niepokalanowie. Inicjatorem jego powstania był kleryk Michała Zawartowskiego. Pierwszym opiekunem Rycerstwa został ojciec duchowny, ksiądz prałat Janusz Mnichowski. Obecnie opiekunek MI w naszym Seminarium jest ksiądz Zygmunt Zaborowski, także ojciec duchowny naszej wspólnoty.

Klerycy należący do Rycerstwa spotykają się regularnie na wspólnej modlitwie i Mszach Świętych zawierzając wstawiennictwu Niepokalanej Dziewicy swoje powołanie. Starają się na wzór św. Maksymiliana dawać powszechne świadectwo wiary i miłości, a swoim życiem i postawą zdobywać świat dla Chrystusa przez wstawiennictwo Matki Boga.

   SZUKAJ


   SŁOWO NA DZISIAJ
  Czytania Mszalne
   NASZE WSPÓLNOTY
  Rycerstwo Niepokalanej
  Grupa Modlitewna
    Ojca Pio

  Ognisko Misyjne
  Koło Caritas
  Schola Seminaryjna
  Zespół Seminaryjny
   NASZE INICJATYWY
  Rekolekcje Powołaniowe
  Seminaryjny Spływ Kajakowy
   Galeria zdjęć
   LOSOWY CYTAT


2012 © Design by Paweł Rybka | Wyższe Seminarium Duchowne im. bł. bpa Michała Kozala w Bydgoszczy. | Wszelkie prawa zastrzeżone.